Накра 86 ООД учтиво Ви моли да прочетете тези условия преди да използвате уебсайта www.farfalle.bg. Използването на www.farfalle.bg автоматично означава, че Вие приемате нашите условия. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт.

Продавач е Накра 86 ООД, който продава свои стоки чрез онлайн магазина farfalle.bg .

Потребител e лицетo, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез онлайн магазина стоки.

Онлайн магазин е  сайтът www.farfalle.bg, който представлява виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между продавач и потребител за покупко-продажба на конкретна стока.

Поръчка е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече стоки чрез онлайн магазина. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” - когато е окончателно потвърдена по телефон от потребителя, или със статус „непотвърдена” - когато е получена от Накра 86 ООД по e-mail, но все още не е потвърдена по телефон.

Куриер е търговец, който доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

За да направите поръчка е необходимо да попълните формата за регистрация, като маркираните със звезда полета за задължителни. В рамките на няколко минути ще получите потвърждение на посочения  е-mail адрес за направената регистрация.

Всички материали на www.farfalle.bg са защитени чрез Закона за закрила на авторското право и като такива те не могат да бъдат копирани, променяни, разпространявани за каквато и да е публична или търговска цел. Забранява се употребата на всички материали в други сайтове или компютърни лан мрежи.

Накра 86 ООД може да прави промени в услугите и материалите на www.farfalle.bg без предварително предупреждение и по всяко време. Накра 86 ООД не носи никаква отговорност за всички щети, които са причинени от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт. Farfalle.bg е администратор на лични данни под номер 1419662 и информацията, която ни изпращате е под закрилата на Закона за защита на личните данни.

Всички наименования, символи и знаци са регистрирани търговски марки или са защитени от авторското право на техните собственици.

Цените на стоките са в сключен ДДС, но не включват стойността на доставката.

Farfalle.bg - Накра 86 ООД , гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски 128, BG 203 981 959