Общи условия


Раздел I Общи положения


Чл. 1 Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Накра 86” ООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на https://farfalle.bg/.

       (1)„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://farfalle.bg/.
       (2)Накра 86 е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203981959, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Александър Стамболийски 128, наричано по-долу Farfalle или Дружеството.
       (3)Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
       (4)Сайт означава уебсайта находящ се на https://farfalle.bg/.
       (5) "ОНЛАЙН МАГАЗИН" означава виртуалният магазин находящ се на https://farfalle.bg/. предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II Общи условия за ползване на сайта на Farfalle


Чл. 2 Следните условия са условията на споразумението между Вас и Farfalle. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

        (1)Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.
        (2)Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
        (3)Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. Farfalle може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
        (4)Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, Farfalle не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
        (5)Farfalle не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на Farfalle, дори ако той включва логото на Farfalle, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на Farfalle, и че Farfalle няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на Farfalle не означава, че Farfalle подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.
        (6)Доколкото е позволено от приложимия закон, Farfalle при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
        (7)Farfalle не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на Накра 86 ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
        (8)Farfalle има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайтовете на Farfalle


Чл.3 Цени.

        (1)Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
        (2)Farfalle си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, но не включват цена за доставка.
        (3)При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
        (4)При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

Чл.4 Поръчки и доставка на стока и/или услуга

        (1)Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
        (2)Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на Farfalle или след получаване на e-mail с текст потвърждаващ че поръчката е обработена и подготвена за изпращане. Поръчките се обработват от Понеделник до Събота в срок до 24 часа след получаването им. Всички поръчки, които са направени в Събота след 12.00 часа и в Неделя, ще бъдат обработени в Понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината - Февруари, Март, Ноември и Декември, потвърждаването на поръчката може да отнеме 1-2 работни дни.
        (3)След поръчка в сайта потребителят може да посети и офис на Farfalle във Варна и от там да вземе продукта, който е избрал.
        (4)Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерска фирма  Спиди, както и със собствен транспорт за град Варна. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на Farfalle. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес.
        (5)Ако даденият продукт е със статус "По поръчка" срокът на доставка ще Ви бъде съобщен допълнително в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
        (6)Продуктите се изпращат след като сътрудник на Farfalle се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде направено и по електронната поща, посочена от потребителя.
        (7)Стоките се доставят на получателите до входа на сградата.
        (8)Цената на доставката за продукти на стойност под 50.00 лв. до офис на куриерска фирма Спиди е от 3 лв до 15 лв в зависимост от теглото на пратката(до 20кг). За пратки над 20 кг калкулацията на доставката се прави допълнително. Всички продукти над 50.00 лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до офис на куриерска фирма Спиди.  При условие, че клиентът изрично пожелае доставка до негов личен адрес , а не куриерски офис на Спиди, то тогава таксата за доставка е за сметка на клиента и се калкулира според вида и теглото на пратката.
        (9)Всички пратки се изпращат с услугата "Преглед при получаване". Проверката се свежда до преглед на външния вид на стоката и не е възможно продуктът да се тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако потребителят не направи преглед, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или липса на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Farfalle не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

Чл.5 Плащане

       (1)Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
            - Наложен платеж
            - Плащане с банкова карта
            - Банков превод
      (2)Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Farfalle цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Чл. 6 Договорът за продажба от разстояние между Farfalle и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 7 Общи условия за връщане/замяна на стока

        (1)Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, сключил договор от разстояние с Farfalle , има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно предвидени в Закона за защита на потребителите в срок от 14 дни съгласно видовете договор, посочени в ал. (3), т. 1,2 и 3 от настоящите условия за връщане.
        (2)За да упражни потребителя правото си на отказ, трябва да уведоми Farfalle за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление преди изтичането на сроковете по ал. (3), т. 1, 2 и 3. Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:
        - по електронна поща info@farfalle.bg
        - на място на адрес гр. Варна ул. Селиолу 28
        (3)14-дневният срок за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от датата на:
        - която е сключен договорът – при договор за услуги;
        - която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на стоките приемане на стоките - при договор за продажба;
        - която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на последната стока, партида или част - при договор за покупко – продажба, който обхваща много стоки, които са доставени поотделно или обхваща стока, състояща се от множество партиди или части;
(4)Farfalle възстановява всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Farfalle за неговото решение за отказ от договора. - (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Farfalle).
        (5)Farfalle възстановява платената сума като използва същия начин на плащане, който е използвал потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. Ако Farfalle не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, може да задържи сумата, получена от Потребителя, до момента, в който получи обратно продукта или до получаване на доказателство за неговото изпращане от Потребителя, в зависимост от това кое събитие ще настъпи по-рано. При необходимост от връщане на сума платена с карта, то сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.
        (6)Потребителя трябва да изпрати стоката или да я предадете лично без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от настоящия договор на адрес Варна ул. Селиолу 28 Накра 86 ООД, с контакт Надя Кръстева 0898626227 - като поеме преките разходи по връщане на стоката/ите (освен ако Farfalle сам не е предложил да вземе стоката) съгласно чл.55, ал.2 от ЗЗП. Ако потребителя избере да използва куриерска услуга, транспортните разходи за връщането на стока са за сметка на потребителя съгласно таксите на избраната от потребителя куриерска фирма. При връщане на стоката чрез куриер, ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО същата се изпраща със застраховка за стойността на уреда и БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ; ако няма застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите са за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Farfalle, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. Срокът се счита за спазен, ако стоките са изпратени преди изтичането на 14-дневния срок.
        (7)Условия за връщане на стока
        - Стоката да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид;
        - Да не е използвана;
        - Да не е увредена/счупена при транспорт: ако се установи увреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за увредена пратка в присъствието на куриера. Ако се установи в последствие транспортен дефект продуктът НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане/замяна.
        - Да е придружена с оригинал на финансов документ, доказващ че е закупена от Накра 86 ООД /фискален бон и/или фактура, стокова разписка и всички прилежащи документи към оригиналната опаковка.
        - Да е придружена от всички аксесоари, с които е била доставена.
        - В случай че доставената стока е била придружена от подарък, при връшане на стоката, трябва да бъде върнат и подаръка.
        (8)При условие, че Потребителят използва Законовото право за отказ, той носи отговорност за намаляване на стойността на стоките в следствие на изпробването им, извън обичайния начин и различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики, качествата и функциониране
        - За стоки - При получаване на стоката в магазина на Farfalle, се извършва оглед и оценка на същата. Ако се установи, че тя не отговаря на горепосочените условия за връщане/замяна, на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, Накра 86 ООД има право да направи обезценка на стоката в размер от 10 % до 100 % при пълна щета от стойността й, за което се съставя протокол. Протоколът се съставя в присъствието на клиента или му се изпраща в писмен вид по ел. поща, посочена във формуляра.
        - За услуги - Ако потребителя е изрично заявил предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, трябва да заплати сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който е уведомил, че упражнява правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора съгласно чл.55, ал.5 от ЗЗП. Ако Farfalle е изпълнилo изцяло услугата след изричното съгласие на Потребителя, същия губи правото си на отказ от договора съгласно чл. 57, ал.1 от ЗЗП.
        (9)В случай на отказ от договор сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратяват съгласно чл.53 от ЗЗП.

*Задължителни реквизити при подаването на заявлението са (три имена на потребителя, географски адрес и ако има такива - телефонен номер, факс и електронен адрес) Farfalle ще Ви изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Farfalle указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/ ), както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

Чл.9 Допълнителни условия

        (1)За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.

Farfalle.bg - Накра 86 ООД , гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски 128, BG 203 981 959